29 هزار تومان

توضیحات

  • آشنایی با ساختار یک جمله و اجزای آن در زبان انگلیسی
  • آشنایی و تسلط بر انواع جمله در زبان انگلیسی
  • اشنایی و تسلط بر جمله های پرکاربرد و تاثیرگذار در بالابردن نمره آزمونهای بین المللی و ملی (IELTS,TOEFL,PTE,TOLIMO,EPT…)
  •  همراه با مثالها و تمرینهای فراوان برای شما

شما شاید این را هم دوست داشته باشید