39 هزار تومان

توضیحات

نحوه پاسخ دادن به سوالات ریدینگ آیلتس را با نمونه سوالات اصلی این آزمون (کتاب کمبریج ۱۴) به صورت قدم به قدم با آنالیز و تحلیل کامل یاد بگیرید و تمرین کنید. این ویدیو به مدت ۴۶ دقیقه و مربوط به مدل سوال gap filling و sentence completion میباشد. توضیحات برای فهم بیشتر همگی به زبان فارسی هستند.